diumenge, 9 d’octubre de 2011

LA SITUACIÓ DE LES TIC EN L'ÀMBIT EDUCATIU

Les noves TIC (Tecnologies de l’Informació i la Comunicació) tenen un paper molt important en el nostre dia a dia i al mateix temps són protagonistes d’un polèmic debat sobre si són adequades introduir-les a les aules o és millor prescindir d’elles.
És innegable que estem submergits, i cada cop més, en el món digital, ja el món analògic mica en mica ens està dient adéu. És per això que fa un cert temps que en el l’àmbit de l’educació s’està plantejant si és una bona opció introduir-les a les aules per tal d’agilitzar, facilitar i millorar l’aprenentatge que els alumnes duen a terme. Però aquesta mera opció genera moltes controvèrsies. Són moltes les persones que pensen que digitalitzar l’educació l’única cosa que farà serà empitjorar-la i que els alumnes no aprenguin allò que és realment significant però mitjà dels mètodes tradicionals.
Però, si fem cas de la gent que es tanca per banda i es posiciona en contra de l’ús d’aquestes tecnologies, l’educació no evolucionaria ni podria millorar. Si no estem oberts als canvis, sempre ens mantindrem igual, amb allò bo i amb allò ‘dolent’ o millorable. Tal i com es mostrava en un vídeo que vam veure en una de les sessions d’alfabetització digital, si des d’un principi els mestres i altres professionals s’haguessin negat als canvis que sorgien amb el discurs de si acceptaven allò nou,els alumnes oblidarien allò que havien après i com ho havien après, llavors avui dia encara estaríem estudiant de la mateixa manera que estudiaven en segles passats.
Per això, crec que és important que deixem de banda la por que sempre genera qualsevol canvi i acceptem que estem en un món digital. És el present i és el futur. I per tant, els nens i nenes han d’aprendre el funcionament d’aquestes tecnologies sempre i quan es faci un ús responsable d’elles.  Personalment, crec que un dels principals motius pels quals no s’integren les tecnologies  a les aules és que la gran majoria dels docents tenen poc coneixement al respecte, i els nens tot i ser de generacions posteriors tenen un domini molt més elevat respecte a alguns adults i mestres. Això comporta una dedicació extra per part del mestre en aprendre el funcionament d’aquests aparells per poder dur a terme el seu paper com a docent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada